Jdi na obsah Jdi na menu
 

Beseda "Proti drogám"

18. 1. 2017

Nový rok jsme v našem zařízení započali zajímavou besedou na téma protidrogové prevence v duchu pozitivní motivace ke zdravému životnímu stylu s peer pracovníkem ze sdružení Seberevolta Liberec.

Seberevolta je společenství mladých lidí, kteří usilují o to inspirovat druhé ke zdravému životnímu stylu a věří pozitivním hodnotám jako je například zodpovědnost, poctivost, vytrvalost, spolupráce, přátelství a tolerance. Toto sdružení tvoří v rámci ČR soudržné komunity lidí situované podle jednotlivých měst nebo větších či menších obcí, které spojuje stejný cíl. Společným cílem může být sport anebo jakákoliv jiná tvořivá činnost, která člověka naplňuje. Dle filosofie Seberevolty přináší totiž člověk, který dělá to, co ho baví s nadšením, tyto pozitivní emoce i na ostatní a může motivovat i svoje okolí k pozitivní změně. Seberevolta mimo jiné také podporuje výstavbu workoutových hřišť v oblastech působnosti jednotlivých komunit.

Jednou z významných oblastí, které se Seberevolta Liberec věnuje, je podpora zdravého životního stylu a života bez alkoholu a drog a usiluje v této souvislosti o edukaci širší veřejnosti, především mladých lidí. Lektor v našem zařízení pořádané besedy, pan Radek Jehlička, má sám vlastní zkušenost se zneužíváním návykových látek a s tím spojeným následným vlastním sociálním selháváním. Během besedy s našimi žáky sdílel svůj životní příběh i cestu své následné osobní změny, k níž mu kromě absolutní abstinence pomohlo mimo jiné i workoutové cvičení a podpora lidí, kteří se mu společně s ním ve sdružení Seberevolta s nadšením věnují.

Žáci byli besedou velmi osloveni, celý dopolední vyučovací blok poslouchali i se aktivně zapojovali se zájmem.

 

                                        Zapsala: Mgr. Marta Singh, etoped

img_20170103_120159.jpg