Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vítáme Vás na stránkách Dětského domova se školou ve Vrchlabí

 

Zavítali jste na stránky Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny ve Vrchlabí. Naše zařízení leží nedaleko centra malebného horského města v údolí toku Labe, které je nazýváno bránou Krkonoš.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna je příspěvkovou organizací přímo řízenou MŠMT ČR. Jedná se o školské zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování, a to do ukončení povinné školní docházky nebo přípravy na povolání. Zařízení je koedukované, s kapacitou 32 dětí. Nachází se zde 4 rodinné skupiny, z toho 2 skupiny chlapecké a 2 dívčí. Součástí domova je základní škola, která vzdělává i děti s lehkým mentálním postižením. Některé z našich dětí navštěvují civilní školy mimo zařízení.

Naším hlavním cílem je náhradní rodinná výchova, resocializace dětí a následně jejich úspěšná integrace do společnosti.

Velký důraz je kladen na smysluplné trávení volného času. V areálu mají děti k dispozici tělocvičnu, víceúčelové sportovní hřiště a tenisové kurty. V budově domova slouží k vyplnění volného času malá posilovna, počítačová učebna, kuchyňka a keramická dílna. Pro zájmovou činnost jsou děti vybaveny např. koly, běžeckými lyžemi, bruslemi a dalším sportovním a výtvarným náčiním. Děti mají rovněž možnost navštěvovat zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže Pelíšek.

Každý rok se účastníme mnoha sportovních a kulturních akcí, na kterých děti dosahují velmi pěkných výsledků. Uskutečňujeme zajímavé výlety, soutěže, besedy, projekty, navštěvujeme divadelní a filmová představení, výstavy, muzea apod.. Snažíme se také využívat Jičínské boudy, která je vhodným místem pro využití zážitkové a zátěžové pedagogiky. Během letních prázdnin podnikáme pobyty po naší vlasti, většinou v rámci výměnných pobytů mezi zařízeními. V rámci integrace se snažíme zúčastňovat i akcí pro širokou veřejnost.

Velká pozornost je věnována spolupráci s rodiči, se školskými poradenskými zařízeními, s odborníky z různých oblastí a příslušnými orgány OSPOD.


 

Mgr. Gabriela Pohořalá

Ředitelka DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí

 

 

 

Kde nás najdete:  klikni zde

 

Vystoupení na Školní akademii v Trutnově 20. 6. 2019

21. 6. 2019

dsc_0076.jpg  Ve čtvrtek jsme se vypravili zase do Trutnova za našimi kamarády. U nich ve škole měli školní akademii.

 

Výlet do Cinestaru Hradec Králové 15. 6. 2019

21. 6. 2019

article_main_muzi-v-cernem_.jpg  Blíží se nám konec školního roku, a tak jsme se dohodli s dětmi ze školní družiny v Trutnově na společném výletě.

 

Víkend na Jičínské boudě 18 a 19. 5. 2019

21. 6. 2019

img_0819b.jpg  Někteří z nás nemohli v soboru 18. května dospat. Čekal nás společný víkend na Jičínské boudě.

 

"Černobílý gól" Hradec Králové 4. 5. 2019

5. 5. 2019

img_0758.jpg   V sobotu 4. května jsme se vydali na fotbalový turnaj „Černobílý gól“, který pořádal již po sedmnácté,  Dětský diagnostický ústav Hradec Králové.

 

 

 

Čarodějnický rej – den plný her 1. května 2019

3. 5. 2019

dsc_0004.jpg  Protože, jsme nemohli být na naší chalupě na Jičínské Boudě, tak jsme se s našimi vychovateli rozhodli udělat si doma čarodějnický rej.